SCUTUL NEGRU Sisteme de Securitate

Pentru a putea satisface cerinţele beneficiarilor noştri, pornim de la analiza şi evaluarea mediului şi a riscurilor la care este supus obiectivul, urmând să oferim soluţia cea mai potrivită. Analiza riscului trebuie să ţină cont de măsurile de protecţie aplicabile obiectivului care urmează să fie protejat,precum şi de modurile de atac posibile. Pe baza acestui studiu, noi proiectăm sistemul de securitate care urmează a fi implementat, sistem care include echipament cât şi personal specializat. Este disponibilă o gamă largă de echipamente de la producătorii consacraţi pe piaţa mondială în domeniul securităţii.

Departamentul tehnic, prin specialiştii săi, în urma discuţiilor ce vor fi purtate cu reprezentanţii dumneavoastră şi a vizitării amplasamentului pe care este situat obiectivul, vă va supune atenţiei soluţiile optime de securitate, adaptate ideal la situaţiile solicitate de beneficiar, ce utilizează sisteme tehnice, incorporând elemente ce răspund atât criteriilor de performanţă profesională cât şi criteriile specifice beneficiarului.

Garantia calitatii serviciilor oferite o constituie si existenta unui management specializat cu o bogata experienta in domeniu, precum si o preocupare continua pentru verificarea modului in care sunt indeplinite si executate atributiunile de serviciu, conform Fisei postului, Regulamentului de organizare si functionare si Dispozitiilor beneficiarilor.